Polityka prywatności oraz Cookies

Liczba odwiedzających: 121

Polityka prywatności oraz stosowania plików Cookie

Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie 

 

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony/stron internetowych/informatycznych Administratora (dalej: Serwis) Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie; ul. Dworcowa 9A, 05-126 Nieporęt, dostępny na stronie:

https://nowygok.nieporet.pl/ .

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników Serwisu. W szczególności dbamy o ochronę danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych serwisów internetowych

Każdy z dostawców innych serwisów jest oddzielnym Administratorem, który określa zasady korzystania z serwisów i plików Cookie w swojej Polityce prywatności oraz Polityce plików Cookie, w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzone przez wskazanych dostawców Politykę prywatności oraz plików Cookie.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym Polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookie przez poszczególnych Administratorów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z Administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.


Słownik pojęć:

 • Administrator – podmiot decydujących o przetwarzaniu danych, w tym danych osobowych,
 • Serwis – strona/strony internetowe/informatyczne Administratora 
 • Użytkownikom – osoba korzystająca z Serwisu 
 • Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie, 
 • Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny), 
 • Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Administrator i Inspektor Danych Osobowych 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie reprezentowany przez Dyrektora, ul. Dworcowa 9A, 05-126 Nieporęt (dalej: Administrator)
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Dariusz Piesio, którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając widomość mailową na adres: altertolaw@gmail.com lub wysyłając korespondencję na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie: ul. Dworcowa 9A, 05-126 Nieporęt. 

Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisów mogą być przechowywane zapytania http/https kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą: 

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie; 
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa; 
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;  adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. 

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisów. Serwisy mogą zbierać w sposób automatyczny informacje.

W zakresie funkcjonalności strony Użytkownik może sam przekazać dobrowolnie swoje dane osobowe w konkretnym celu.

 Automatyczne zbieranie informacji

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny; 
 • informacje o wizytach i korzystaniu z witryn;
 •  informacje, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 • informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie; 
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej; 
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej; 
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane; 
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz. 

Przetwarzanie danych osobowych

Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celu w jakim zostały przekazane. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępna jest do stronie internetowej Administratora oraz w jego siedzibie.

Zbieranie danych osobowych

Serwisy automatycznie nie zbierają danych osobowych.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych osobowych posiada uprawnienia na zasadach i w zakresie określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych

Możemy przekazać lub udostępnić przetwarzane dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z potencjalnymi postępowaniami prawnymi; 
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom); 
 • w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności i świadczenia usług, 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

 • Wprowadziliśmy optymalne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. 
 • Przechowujemy dane osobowe, na bezpiecznych serwerach. 

Transmisja informacji przez Internet

Użytkownik Serwisów musi być świadomy i przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest w pełni gwarantowane.

Pliki Cookie
Są to małe pliki, które zawierają informacje techniczne dotyczące sesji i w niektórych przypadkach są przekazywane z serwera internetowego do pamięci przeglądarki Użytkownika. Na naszej stronie internetowej stosowane są tylko techniczne pliki Cookie.

Dane zawarte w plikach Cookie zawierają informacje o zachowaniu użytkownika podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje pobrane w ten sposób nie są przez nas używane do indywidualnego profilowania zachowań użytkownika. Informacje pomagają tylko w określeniu częstotliwości korzystania i liczby użytkowników naszej strony internetowej oraz przyczyniają się do jak najwygodniejszego i wydajnego ukształtowania naszej strony internetowej dla użytkowników.

Wykorzystanie plików Cookie

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.

Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookie jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Microsoft Edge
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari

Nowelizacje Polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez ich zamieszczenie na naszej stronie w nowej wersji.