Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 140

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie są treści w formie graficznej bez opisu alternatywnego w formie tekstu

Wyłączenia

 • Część plików PDF oraz skanów nie jest dostępnych cyfrowo;
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lucyna Folwarczna.
 • E-mail: kultura_nieporet@wp.pl
 • Telefon: 22 774 83 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie
 • Adres: Gminny Ośrodek Kultury
  ul. Dworcowa 9a
  05-126 Nieporęt
 • E-mail: kultura_nieporet@wp.pl
 • Telefon: 22 774 83 26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie: 

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9, 05-126 Nieporęt

Filia GOK w Beniaminowie, ul. Fortowa 15, Beniaminów, 05-127 Białobrzegi

Filia GOK w Kątach Węgierskich, ul. Kościelna 22, 05-126 Nieporęt

Filia GOK w Stanisławowie Drugim, ul. Wolska 71a, 05-119 Legionowo

Filia GOK  w Wólce Radzymińskiej, ul. Szkolna 81, Wólka Radzymińska, 05-126 Nieporęt

Filia GOK w Zegrzu Południowym, Osiedle Wojskowe 13, 05-130 Zegrze Południowe 

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Dworcowej. Do obiektu wchodzi się po dwóch stopniach. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stornie schodów znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia.

Drzwi wejściowe wejścia głównego posiadają minimalne wymiary potrzebne dla  osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi otwierane są ręcznie.

Biuro znajduje się na parterze na lewo od wejścia głównego.

Drzwi są jednocześnie tablicą informacyjną.

Budynek jest dwukondygnacyjny

Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0. Na kondygnację + 1 (powyżej  parteru) prowadzą schody,. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. Zajęcia w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na parterze.

Toalety znajdują się na parterze budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie GOK nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami. 

Filia Beniaminów, ul. Fortowa 15, Beniaminów, 05-127 Białobrzegi

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Fortowej.

Przed drzwiami jest jeden stopień o wysokości 10 centymetrów, szerokości 265 centymetrów i głębokości 120 centymetrów. Oznaczony jest taśmą (żółto-czarną). Przed wejściem brak jest podjazdu dla wózków.

Za drzwiami jest korytarz, który prowadzi do szatni. Na jego lewej ścianie umiejscowiona jest tablica informacyjna. Po prawej stronie korytarza są drzwi do małej sali i biura. Po lewej stronie są drzwi do dużej sali i toalety. Drzwi nie stanowią bariery dla osób poruszających się na wózku.

Drzwi wejściowe są jednocześnie tablicą informacyjną. Zewnętrzne i wewnętrzne drzwi posiadają minimalne wymiary skrajnie potrzebne dla osób poruszających na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.

Budynek jest parterowy.

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie posiada dwie sale (przejściowe) i biuro do których jest wejście z 2 centymetrowymi progami, które są oznaczone taśmą (żółto-czarną). W dużej sali są drzwi wejściowe do jednej toalety również z progiem 2 centymetrowym. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Filia Kąty Węgierskie, ul. Kościelna 22, 05-126 Nieporęt

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Kościelnej.

Wejście do budynku jest z poziomu parkingu, nie ma schodów i progu. Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami.

Drzwi wejściowe, główne posiadają minimalne wymiary potrzebne osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi otwierane są ręcznie.

Budynek posiada tylko parter. Szatnia dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych - wieszaki zamocowane są na różnych wysokościach.

Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, znajduje się na wprost wejścia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Tablica informacyjna znajduje się na wprost wejścia, na wysokości umożliwiającej czytanie osobie siedzącej na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących; nie ma pętli indukcyjnej. 

Filia Stanisławów Drugi, ul. Wolska 71a, 05-119 Legionowo

Wjazd na teren jest od ul. Wolskiej. Parking usytuowany jest blisko wejścia do obiektu. Budynek jest wyposażony w dwa wejścia od frontu i szczytu. Do każdego z  nich prowadzą trzy stopnie. Brak jest pochylni dla osób z ograniczoną mobilnością.

Tablica informacyjna znajduje się na drzwiach wejściowych i na po lewej stronie korytarza prowadzącego od wejścia.

Budynek jest dwukondygnacyjny

Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0. Na kondygnację + 1 (powyżej  parteru) prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę, ani inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. Zajęcia w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na parterze.

Toalety znajdują się na parterze budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami. 

Filia Wólka Radzymińska, ul. Szkolna 81, Wólka Radzymińska, 05-126 Nieporęt

Do budynku prowadzą dwa wejścia przez bramę wjazdową od ul. Szkolnej.

Jedno wejście to wejście do OSP (plus brama garażowa na środku budynku).

Drugie wejście, po prawej stronie budynku jest wejściem do Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Wólce Radzymińskiej. Do wejścia prowadzą dwa niskie progi. Za znajduje się mały korytarz z drzwiami prowadzącymi na salę. Te drugie drzwi są otwarte i nie stanowią bariery dla osób poruszających się na wózku.

Przed wejściem brak jest podjazdu dla wózków.

Drzwi wejściowe drzwiami (które z zewnątrz są jednocześnie „tablicą informacyjną”) posiadają minimalne wymiary skrajnie potrzebne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.

Budynek jest parterowy.

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Wólce Radzymińskiej posiada jedną salę, z której jest bez progowe wejście do korytarza. Na wprost są drzwi do dwóch łazienek. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami. 

Filia Zegrze Południowe, Osiedle Wojskowe 13 05-130 Zegrze Południowe

Do budynku prowadzi jedno wejście przed którym nie ma schodów.

Drzwi wejściowe posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi posiadają również dodatkowe skrzydło które można otworzyć jeśli zajdzie taka potrzeba.

Budynek posiada parter oraz jedno piętro.

Do poziomu pierwszego piętra prowadzą schody.

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień mają odmienną fakturę nawierzchni niż pozostałe.

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na piętrze.

Budynek jest wyposażony w platformę z napędem śrubowym dla osób niepełnosprawnych (na wprost wejścia). Panel w platformie nie jest zaopatrzony w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Na piętrze znajdują się dwa korytarze pomiędzy którymi występuje różnica poziomów zniwelowana łagodnym skosem który jest oznakowany taśmą.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze, po prawej stronie od wejścia na korytarz. Mogą wystąpić drobne niedogodności ze względu na niezachowanie powierzchni manewrowej o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m, umiejscowieniem podajnika z mydłem i ręcznikiem papierowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami.